MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Osoby:
Przewodniczący ORL
lekarz Tadeusz Zych
Tadeusz Zych
wiceprzewodniczący ORL
lekarz Marek Chrobak
Marek Chrobak
wiceprzewodniczący ORL
lekarz Tomasz Kozioł
Tomasz Kozioł
wiceprzewodnicząca ORL
lek. dent. Agnieszka Kubas
Agnieszka Kubas
sekretarz ORL
lekarz Krzysztof Kasperczyk
Krzysztof Kasperczyk
zastępca sekretarza ORL
lek. dent. Dorota Przybyłko-Kita
Dorota Przybyłko-Kita
skarbnik ORL
lekarz Ewa Krupa
Ewa Krupa
członek Prezydium ORL
lekarz Anna Rafińska

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów